എരുമേലി കോച്ചേരിൽ പദ്മാവതിയമ്മ (83) നിര്യാതയായി.

എരുമേലി കോച്ചേരിൽ പരേതനായ ഒ . പി രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ ഭാര്യപദ്മാവതിയമ്മ (83) നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം, നാളെ ശനി. (24-7-21 )

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »