ഹജജുമ്മസൈനബ ബീവി 88 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു…

എരുമേലി നൈനാർ പള്ളി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇമാം അസീസ്സ്ഉസ്താദിൻ്റെ മാതാവ് ഹജജുമ്മസൈനബ ബീവി 88 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു…. കമ്പറടക്കം ഇന്ന് 12.30ന് എരുമേലി ടൗൺ ജുമ മസ്ജിദിൽ..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!