ഈട്ടിയ്ക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ E A ജെയിംസ് നിര്യാതനായി.

മുണ്ടക്കയത്തെ ആദ്യകാല വ്യാപാരി ഈട്ടിയ്ക്കൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ E A ജെയിംസ് നിര്യാതനായി.
കോവിഡ് ബാധിച്ചു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!