എരുമേലി അക്ഷയ സെന്ററിൽ ആധാർ,ഇൻസ്റ്റന്റ് പാൻകാർഡ് സേവനങ്ങൾ

എരുമേലി അക്ഷയ സെന്ററിൽ ആധാർ സേവനങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കും സേവനം. പുതിയ ആധാർ എടുക്കുവാൻ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ, പുതുക്കുവാൻ, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ചേർക്കുവാൻ, പി വി സി ആധാർ കാർഡ്തുടങ്ങി എല്ലാ വിധ ആധാർ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അപേക്ഷകന് പാൻകാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് പാൻകാർഡ് സംവിധാനം ഇപ്പോൾ എരുമേലി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ട്. പാസ്പോർട്ട്‌, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ, ഉദ്യം ആധാർ, ഫുഡ്‌ സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ്, രെജിസ്ട്രേഷൻ, പൊലുഷൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ, പാക്കിങ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സർക്കാർ സർക്കാരിത സേവനങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമാണെന്ന് അക്ഷയ കേന്ദ്രം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.രാവിലെ പത്തുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണി വരയുള്ള സമയത്ത് ആധാർ സർവീസുകൾക്ക് 8078591811 എന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .മറ്റുള്ള സർവീസുകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും 04828-211106,9447367061 എന്നീ അക്ഷയ കേന്ദ്രം എരുമേലിയിലെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് .

ആധാർ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ ,കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ :8078591811

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!