എം.കെ. രവീന്ദ്രൻ വൈദ്യരെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദരിച്ചു

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ കോരൂത്തോട്  മങ്കുഴിയില്‍ എം.കെ. രവീന്ദ്രൻ വൈദ്യരെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ  വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്  ബഹു. രാഷ്ട്രപതിക്കു വേണ്ടി കോട്ടയം സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ജോളി ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആദരിക്കുന്നു.  

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Content is protected !!